Skip to main content

De spelregels van het dictee

Het dictee bestaat uit acht zinnen. Na de eerste vier zinnen worden de teksten opgehaald om het corrigeren vlot te laten verlopen. Na de tweede vier zinnen worden ook deze opgehaald en is het tijd om even stoom af te blazen in de pauze.

In de finale van het Groot Vlaardings Kinderdictee is er sprake van zes zinnen. Dat scheelt weer.

De leidraad en de woordenlijst van het 'Groene Boekje', ofwel de spelling in de Woordenlijst Nederlandse Taal zoals in 2015 uitgegeven door Sdu uitgevers/Lannoo ( elektronisch beschikbaar gesteld door de Nederlandse Taalunie op het 'Taalunieversum' http://woordenlijst.org/ ).

Voor woorden die niet in het 'Groene Boekje' staan, geldt de spelling in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.

Daarnaast geldt als fout:

 • Het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan,
 • Het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen,
 • Fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs, en trema's,
 • Het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn,
 • Het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn,
 • Het afbreken van woorden als u aan het eind van een regel komt.

Verder geldt dat:

 • Afkijken, communiceren op wat voor manier dan ook, of gebruik van welk hulpmiddel dan ook niet is toegestaan.
 • Het beslist duidelijk moet zijn of woorden al of niet aaneengeschreven zijn. Twijfel hierover levert een fout op.
 • De woorden goed leesbaar moeten zijn. Twijfel hierover levert een fout op.
 • Cijfers voluit moeten worden geschreven.
 • Een woord of combinatie van woorden goed of fout is; meer fouten in één woord of combinatie van woorden worden gerekend als één fout.
 • De gemaakte dictees worden nagekeken door deskundige correctoren. De individueel gemaakte fouten worden opgeteld tot een teamtotaal.
 • Bij het ontbreken van één of meerdere deelnemers aan een team per ontbrekend teamlid het hoogste aantal individueel gemaakte fouten wordt meegerekend.