Skip to main content
Thuis  › ... Doneer

Maak van het dictee een succes

We hebben voor het Groot Vlaardings Dictee jouw hulp nodig. Doneer.

Met het dictee ondersteunen we vele lokale goede doelen en maken we Vlaardingen meer leefbaar en daar kan jij een positieve bijdrage aan leveren.

Stichting Community Service heeft een ANBI status. Dat betekent dat uw gift kan worden afgetrokken van de Belasting. Wel zo prettig.